CASubmissionFormat object

Format option(s)

Paper hardcopy

Standard application form

A Standard Application From for submission to the CA and the EC: "Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego"; available on the CA website (in Polish).
The application form is also provided in Annex 1 (Załącznik Nr.1) of the Order of the Minister of Health of 15 Nov 2010/ Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1453 (pl).

Feedback